Crowdfunding

De meerwaarde van MoneyMatchers

Een succesvolle crowdfunding opzetten is zowel kunst als kunde.  Mensen voelen zich goed als ze een ander helpen, zolang hierbij het eigen belang niet teveel in het gedrang komt. Identificatie met een project en de personen  zijn van doorslaggevend belang. De kunst is om voldoende betrokkenheid en vertrouwen te creëren. Disciplines als psychologie, communicatie en marketing zijn hierbij nodig. Dat de kundigheid voor een goede uitvoering aanwezig is en alle cijfers rond project en zekerstellingen kloppen, zijn randvoorwaarden zonder welk vertrouwen niet mogelijk is.

Elke dag opnieuw denken we na over hoe we ons geld spenderen. Of we nu boodschappen doen, het om een rondje geven in ’t café gaat of het vullen van een collectebus, we worden geconfronteerd met de vraag welke prioriteiten we stellen. Hoe geven we ons geld uit en hoe gelukkig worden we hier van?

Onderzoek laat zien dat we gelukkiger zijn en in betere gezondheid verkeren als we ‘goed’ doen. Zo is bijvoorbeeld ook onderzocht of het besteden van geld om anderen te helpen werkt tegen een te hoge bloeddruk. De effecten hiervan blijken vergelijkbaar te zijn met het innemen van medicijnen en meer bewegen. Ze bleken verder sterker te worden naarmate men zich beter wist te identificeren met het project en de mensen, zolang het tenminste niet ten koste ging van het eigen belang. Het eigen belang is echter heel wat anders dan het platte ‘what’s in it for me?’.

Wat MoneyMatchers uniek maakt, is dat met de Tri-Angle methode niet alleen de kille cijfers geanalyseerd en verbeterd worden. Met onze methode kijken we heel uitdrukkelijk ook naar de emotie, de betrokkenheid die wordt opgeroepen in de beschrijving van het project en de mensen die het geld aanvragen. En nog beter dan anderen kijken we naar succesfactoren binnen het project. Tot slot bewaken we dat het eigen belang van de geldlener voldoende bewaard blijft.

KLIK HIER om het rapport ‘Samen Mogelijk Maken – Onderzoek naar de motivaties van crowdfunders in Nederland’ te downloaden (pdf, ca. 7Mb)